2-12 Kad uspostavimo procese, neće me više zvati? U, pa to je odlično.

Ako čitavu priču o procesima malo uprostimo i banalizujemo, doći ćemo i do jednostavnih primera dobiti koje se ostvaruju uvođenjem procesa.

Ako ste top menadžer, neće Vas svaki čas zvati menadžeri po odsecima…

Ako ste menadžer, neće Vas svaki čas zvati tim lideri…

Ako ste tim lider, neće Vas svaki čas zvati zaposleni…

Ako ste izvršilac, nećete svaki čas zvati svog tim lidera…

fdsfdsf

Zamislite koliko se samo poziva u toku dana izvrši među svim ovim ljudima… Sve to predstavlja neki trošak novca, vremena, često dovodi do novih i novih sastanaka…

Zamislite ili se setite šta se dešava u međuvremenu, dok se ne reši sve to što je trebalo iskomunicirati između ljudi na istoj lestvici u hijerarhiji, po horizontali, ili među različitim nivoima, po vertikali… čekanje, napetost, improvizacije…

Mnogo nepotrebnih problema.

Hm, a zašto Vas neće zvati tako svaki čas, kao do sad, ili zašto Vi nećete morati da zovete nekog drugog?

Zato što su poslovne situacije razrađene, definisane, zna se jasan sled aktivnosti, znaju se uzročno-posledične veze između aktivnosti, zna se šta se radi posle neke aktivnosti… Svakome je jasno šta treba da radi, šta prethodi njegovoj aktivnosti, i šta je sledeća aktivnost u procesu.

Potrebno je samo da svi budu upoznati sa procesima, i da ih se pridržavaju. Ako neko i dođe do pitanja šta treba da uradi, samo ga treba ponovo usmeriti na uspostavljeni proces… pa, i to je jedan proces.

Na kraju bi neko mogao da se uplaši da se nećete više čuti sa kolegama, saradnicima, menadžerima… Bez brige, hoćete… ali sada mnogo više kada treba da se proslavi uspeh.

lalala

Advertisements