1-3 WBS- ceo projekat u tri slova

Počinjem da pričam o Upravljanju projektima, i umesto priče o svim uzbudjenjima koja prate svaki projekat, moram da krenem od početka… a, na početku svakog projekta je WBS. WBS = Work Breakdown Structure. Mnogi će se pitati šta je to WBS, i čemu to, što se sad zadržavamo i gubimo dragoceno vreme, a treba da organizujemo projekat. Hm, da… hajde da pogledamo ovako.

dagagag

Dobili ste gomilu knjiga. Različitih naslova, različitih tematika. Uh, šta da radite sa njima… Vidite da su vredne, ali tako na gomili su neupotrebljive, ni sami ne znate šta sve imate, koji su naslovi, kome možete da ih preporučite, koliko koja vredi, koliko sve zajedno vrede…

Prvi korak koji bi trebalo uraditi jeste da ih na neki logičan način podelite u srodne celine. Već ta čitava gomila dobija neke okvire, i može se svaka grupa obeležiti nekim zajedničkim naslovom. U okviru svake grupe možemo napraviti podgrupe, odnosno svaku grupu podeliti na 3-4 podgrupe, u kojima bi se našli naslovi iz iste podoblasti.

dagagaga

Ipak, i takve gomile knjiga je teško držati na sred sobe, ili negde sa strane. Zato, najbolji način jeste napraviti police, i složiti ih onako kako ste ih podelili. Bravo. Evo već uređenog sistema.

 dagagagag

Sada je već sve pregledno, sada se lako možemo snaći u moru knjiga. Znamo šta nam se nalazi u svakoj vertikali, i u svakoj vertikali smo knjige podelili po podoblastima, pa tako svaku policu možemo dodatno označiti. Odavde možemo lako prebrojati koliko knjiga imamo u kojoj oblasti i podoblasti.

Ako svakoj dodelimo neku cenu, možemo lako sabrati koliko vrede knjige na nekoj polici, ili zbirno knjige u vertikali, odnosno određenoj oblasti. Isto tako, možemo znati i vrednost svih knjiga koje posedujemo.

Sve to jeste bio dug i zahtevan posao, ali sada se možemo vrlo lako snaći u čitavoj kolekciji, napraviti popis kolekcije, prebrojati ih, odrediti vrednost… Praktično, više nemamo nikakvih problema.

Eto sada prave prilike da se vratimo na naš WBS, od kojeg smo krenuli. WBS, kao skraćenica za Work Breakdown Structure, jeste osnovni sastojak svakog recepta za uspeh projekta.

Kao i police kod knjiga, osnovni cilj projekta ćemo podeliti na zadatke, nekad i njih na podzadatke nižeg nivoa, i sve do nivoa takozvanih radnih paketa. Radni paketi jesu najniži nivoi na koje se dekomponuju zadaci i podzadaci projekta.

dagagagagh

Ovako razložena struktura projektadaje jasnu sli ku o svim elementima. Dekomponovanje je išlo putem odozgo na dole, od najkrupnijih elemenata do najsitnijih. U sledećem koraku ići ćemo u drugom smeru, odozgo na gore.

Za svaki radni paket možemo odrediti vreme trajanja aktivnosti, cenu, rizike, željeni kvalitet, potrebne ljudske i materijalne resurse, stejholdere…

Sažimanjem odozdo na gore, lako možemo doći do ukupnih troškova, odnosno cene projekta, postaviti osnove za liste zadataka, registar rizika, vremenski plan, plan kvaliteta, plan komunikacije…

dagagagaghf

Ne smem ni da zamislim kakvo bi bilo planiranje projekta bez WBS-a, i kako izgleda organizacija nekog projekta bez strukturiranog pristupa kroz WBS… konfuzija i stihijska improvizacija, put ka neuspehu.

Zato, WBS uvek nosim sa sobom… nikuda bez njega.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s