6-1 Sigma… šta je to?

Sigma je 19. znak grčkog pisma.

Zanimljivo… ali, i dalje mi nije jasno kakva je veza tog grčkog slova i mog posla.

download

E, pa postoji veza, i to vrlo značajna.

Gledano u statističkom smislu, sigma predstavlja standardnu devijaciju vrednosti neke merene veličine u odnosu na prosečnu (srednju) vrednost.

Auh, ovo je već nešto komplikovano, ko će znati o čemu se ovde radi. Ok, hajde da pojednostavimo.

Sigurno ste negde čekali u redu. Obzirom na ostale obaveze, imate i vreme koje želite da odvojite da biste dobili uslugu koju čekate, odnosno vreme koje biste odvojili za čekanje u redu.

Sa druge strane, to je i podatak koji treba da služi firmi koja pruža usluge.

Cilj jeste da se vreme čekanja što više smanji, ali i da postoji izvesnost koliko će se čekati na uslugu. Često se i na osnovu toga ljudi odlučuju hoće li koristiti usluge određene kompanije ili neke druge.

Lako se može meriti vreme čekanja svakog pojedinca, posebno na današnjem nivou razvoja tehnologija, gde se koriste različiti uređaji koji dodeljuju kartice za uslugu koju čekaju.

stopwatch

Na osnovu tih podataka lako se nalazi srednja vrednost, prosek… to se uči još u osnovnoj školi.

Sada je lako za svaki uzorak izmeriti-izračunati razliku u odnosu na srednju vrednost. Možemo znati koliko svaka vrednost odstupa od srednje vrednosti. Neko odstupanje će biti pozitivno, neko negativno… ali u ukupnom zbiru biće nula.

Nula? Šta smo onda dobili… onda i dalje ne znamo ništa značajno o našem procesu.

Zato ćemo sva ta odstupanja kvadrirati, pa ih onda sabrati. E, sad smo već dobili samo pozitivne vrednosti… sumu svih vrednosti.

Ipak, teško da nekoga zanima koliko je ukupno bilo čekanje za ceo dan, ili koliko su ukupno platili i ostali koji su čekali u redu… Zato ćemo tu ukupnu sumu podeliti sa brojem uzoraka, i dobiti srednje kvadratno odstupanje. Srednje kvadratno odstupanje… daa, to je varijansa. Varijansa.

jhflj

Da, ali mi i dalje ni ona nije korisna… ipak je ona srednje kvadratno odstupanje. Kvadratno.

Dobro, to se lako reši. Sve što je kvadratno, dovede se u red korenovanjem. Zato, koren iz varijanse.

Devijacija… to je to… standardna devijacija. Evo je, to je ta tako strašna, a u isto vreme tako važna i korisna stvar. Sada znam prosečno odstupanje vrednosti podataka od srednje vrednosti.

Bravo, to je ono što želimo da smanjimo. Odmah u borbu protiv devijacije.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s