2-9 Sad je tu i Project Manager. Neka počne planiranje procesa.

Organizacija je prepoznala da im procesi nisu dobri ili dovoljni, ili da ih uopšte nemaju i da bi trebali da ih uvedu. Konačno, rešili su i da se ozbiljno pozabave uvođenjem procesa. Dugo su se svi dogovoravali, diskutovali, razmenjivali ideje, i došao je trenutak da se svi skupe i počnu priču o tome.

Svi su saglasni da je to jedinstven poduhvat, nikad ranije nisu takvo nešto radili, da bi trebalo da se tačno zna kad počinje, kad se završava, koliko će koštati, šta tačno treba da se uradi… Odjednom, jedan od kolega dobaci: “Hej, pa to je onda projekat!”.

Ostali ga pogledaše, zamisliše se, nešto za sebe i medju sobom progovoriše, pa kao u glas da rekoše: “Dobro, ako je projekat… šta onda?” Pošto je projekat, onda moramo da odredimo obim tog projekta, trajanje i cenu. To su ograničenja svakog projekta. Daa, i kvalitet… on je u vezi sa ova tri elementa. Ako se promeni neki od njih, promeniće se i nivo kvaliteta.

1

Već su i ostali bili ubeđeni da je u pravu, pa su klimali glavom… dok jedan ne reče: “Ok, ti ćeš biti Project Manager.” Ostali se saglasiše.

Tako je grupa inicirala projekat. Odredili su početak, završetak, tačno šta žele da postignu, ciljeve projekta…

2

Project Manager je zakazao sledeće okupljanje, na kojem su ceo projekat kroz WBS rastavili na radne pakete i napravili planove za različite oblasti upravljanja: obim, vreme, troškovi, kvalitet, komunikacije, ljudski resursi, rizici, nabavke, integracija…

3

Sada im je već lako i da odrede šta se kada dešava, šta kada počinje i kada se završava, i na koju se aktivnost nastavlja neka druga, ali i ko je zadužen za te aktivnosti, i da sve to unesu u Gant chart.

4

Pošto su izradili sve planove i sve definisali, pristupili su realizaciji projekta. Korak po korak, po fazama, radili su na uspostavljanju procesa. Svako je davao svoj stručni doprinos tamo gde je najbolji, u oblasti u kojoj je određen za nosioca aktivnosti.

Sve vreme Project Manager upravlja svim aktivnostima, pruža podršku, prati napredak, sarađuje sa vođama i članovima timova, po potrebi upravlja promenama, i rešava eventualne konflikte. Kroz stalno praćenje projekta, kontroliše i dostizanje ciljeva.

Polako, projekat se privodi kraju, čitav sistem upravljanja procesima je uspostavljen, validiran, i vreme je da se top menadžmentu „predaju ključevi procesa“. Pošto je projekat uručen i prihvaćen, sve aktivnosti se privode kraju, svi resursi se polako dezangažuju… I, da ne zaboravimo, uspešan projekat se obavezno završavam proslavom tima koji je napravio rezultat.

Tim je taj koji je uspostavio sve procese. Project Manager je samo slušao tu muziku sjajnih profesionalaca, i kao dirigent im pružio priliku da se maksimalno ostvare. Sada taj orkestar može po vrhunskim procesima da odsvira svaku simfoniju. Vrhunski procesi za vrhunske umetnike.

5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s