2-5 Procesi su potrebni svima… pa i deci

Možda ste već roditelj, ili se sećate tih situacija kada ste bili mali. Kako god, razumećete situaciju, a sada je pogledajte iz uloge jednog roditelja, čije dete ide u školu.

Napravili ste dogovor da posle škole uradi domaći, i da tek onda može da Vas pita da se igra sa decom. Da li će se igrati sa decom, zavisi od toga da li je uradilo domaći. Tu ste praktično postavili jednu tačku za odlučivanje kod njegovog pitanja: ako je uradilo domaći, ide u park sa decom; ako nije, mora da se vrati, da uradi domaći, pa onda ponovo da dođe da Vas pita.

Tako ste obezbedili da domaći bude urađen, ali ste detetu i dali nagradu za pokazani rad i trud. Isto tako, pokazali ste mu da mu je lakše da se drži dogovora, i da će tako svi biti zadovoljni. Ako ne, moglo bi da se desi da bude kažnjeno, da propusti igranje sa decom, ili da dobije dužu zabranu. U svakom slučaju, bilo bi na gubitku.

Svakako ne želite da se stalno ubeđujete oko istih stvari, i da se zajedno nervirate. Lakše je unapred definisati i dogovoriti kako će se nešto raditi, i šta u kojoj situaciji, i to kroz komunikaciju podeliti sa svima koji su uključeni u tu problematiku. Onda kada su svi upoznati i razumeli, nema više dilema, jedino je potrebno da se dogovor primenjuje.

7676

Sa detetom ste uspostavili neki proces, a da možda niste ni bili svesni toga. To ste uradili da biste osigurali vaspitanje i uspeh u školi.

Zamislite sada takve situacije na poslu. Ima ih bezbroj, zar ne?

Sigurno je da želite da postavite okvire, definišete i uspostavite procese, i tako će biti bolje svima.

Procesi su potrebni svima…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s